Realizar un pedido a través del formulario o por correo electrónico:

1-Enviar les fotos amb www.wetransfer.com o al correu electrònic info@bcnfotos.com
Afegir els detalls de la comanda

2-Una vegada verifiquem que tot és correcte, els enviarem un correu electrònic, amb el
preu de la comanda, i enviarem també les instruccions per a realitzar el pagament.