Perfils ICC

Instal·lar perfils BCN Fotos per a previsualitzar com quedaran les nostres impressions

Com utilitzar els nostres perfils d’impressió per a *pre visualitzar les fotografies ?

És molt senzill, el primer que hem de fer és descarregar aquí el perfil de color que vulguem utilitzar, una vegada descarregat procedim a instal·lar aquest perfil perquè el nostre programa d’edició pugui utilitzar-lo, ja sigui (Photoshop, Lightroom, Capturi One, etc …), en un PC la forma més ràpida d’instal·lar-los és fer clic dret sobre el perfil i seleccionar instal·lar el perfil, automàticament s’instal·larà el perfil de manera correcta.

– Per a assegurar que tot estigui correcte, comprovem que el perfil se situï també en la carpeta següent:

Ubicació dels perfils ICC amb el sistema operatiu Windows:

– Utilitzar perfils amb Adobe Photoshop

Una vegada instal·lat el perfil, haurem de seleccionar el perfil amb el programa d’edició que utilitzem per a poder utilitzar-lo com a “perfil de prova”, en el cas que treballem amb *Photoshop, obrirem la fotografia que volem imprimir, anirem a a el menú Vista -> Ajustos de prova -> A mesura.

Configurem les opcions tal com s’indica en la següent imatge.

El Dispositiu simular és el perfil del paper que volem utilitzar per a comprovar com quedarà la nostra impressió

Confirmem, i en aquests moment ja tindrem configurat el perfil que ens permetrà comprovar com quedés la nostra fotografia.

Premem *OK i en aquest moment estarem en la *funcion *softproof, d’aquesta forma estem Treballant amb la imatge en el seu perfil original (Adobe *RGB, *SRGB, *PROFOTO, ..) Mentre ho visualitzem tal com quedarà imprès en el nostre laboratori amb el paper corresponent al perfil.
Mitjançant CONTROL + I, activarem i desactivarem fàcilment el perfil

Perfil de prova desactivat
Perfil de prova activat